• Dwujęzyczna Polsko - Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa w Poznaniu

    Ul. Piwna 1, 61-065 Poznań , 61-065 Poznań

    Nasza szkoła jest nowoczesną placówką z długą tradycją. Codziennie stawiamy przed dziećmi wyzwania mające pobudzić ich kreatywność i rozwinąć ich zainteresowania, również te techniczne. Na bieżąco korzystamy z nowinek technologicznych. Zachęcamy dzieci do samodzielnego dochodzenia do celu przez doświadczanie i eksperymenty.
    Uczymy je podejmować wyzwania i nie bać się nowego.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy