• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie

    Pietrzyków 49 , 62-310 Pyzdry

    Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie jest placówką prowadzoną przez stowarzyszenie. W trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową ludności wiejskiej, działalność placówki skierowana jest na rzecz wszystkich dzieci poprzez ich integrację oraz wspieranie rozwoju społecznego i kulturalnego. Każdego roku planujemy nowe zadania i staramy się pozyskać jak najwięcej środków na ich realizację. Liczymy, że udział w programie Szkoła Małego Inżyniera dostarczy naszym uczniom wielu wrażeń, pogłębi wiedzę o robotyce i zarazi pasją do automatyki.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy