• Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących w Poznaniu - Szkoła Podstawowa nr 113 w Poznaniu

    ul. Bydgoska 4A , 61-127 Poznań

    W naszej szkole stawiamy na wyzwolenie w dzieciach dążenia do samorealizacji, rozwijanie chęci poznawania świata, ciekawości, poczucia sprawstwa i zachęcanie do aktywności poznawczej. Wiemy, że dzieci mają w sobie naturalną, wrodzoną ciekawość świata, ogromną kreatywność, niezwykłą wyobraźnię. Dotyczy to również naszych uczniów - dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Trzeba tylko pomóc im tą ciekawość świata w sobie obudzić i uwolnić. Udział w programie Szkoła Małego Inżyniera na pewno pomoże nam te cele realizować i pozwoli naszym uczniom rozwijać się, doskonalić umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielnie dochodzić do wiedzy, przeżywać, doświadczać i poznawać świat.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy