• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie

    Nowy Belęcin 30 , 64-120 Nowy Belęcin

    Nasza szkoła jest małą wiejską szkołą, do której uczęszcza 174 uczniów.
    Zależy nam, aby nasi uczniowie poznawali świat poprzez doświadczenie i umysł. Nauki ścisłe stwarzają problemy wielu młodzieży, ale nie tylko. Warto byłoby od najmłodszych lat pokazywać i uczyć dzieci tych ważnych i bardzo ciekawych nauk, które w przyszłości będą dla nich bardziej zrozumiałe. Nauki ścisłe to cała paleta różnych przedmiotów, w których wielu nie potrafi się odnaleźć. Problemy z matematyką (geometrią) czy fizyką? Naszym celem jest wskazanie uczniom wykorzystania nauk ścisłych w czynnościach z życia codziennego lub podczas zabawy.
    Zgłaszając się do udziału w projekcie chcemy pokazać, że w małych szkołach dzieci są ciekawe świata i chęci do rozwijania swoich umiejętności. Zależy nam , aby poprzez wspaniałe środki dydaktyczne zachęcić dzieci do nauki i pokazać, że nie musi być „nudno” w szkole. Kto wie? Może któryś z uczniów odnajdzie w sobie duszę małego inżyniera?

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy