• Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku

    ul. Nowa 5, 62-300 Nowy Folwark , 62-300 Września

    Szkoła ta ma jako patrona Polskich Noblistów, co zobowiązuje do kładzenia nacisku na literaturę i nauki ścisłe. Wychowankowie szkoły zajmują czołowe miejsca w konkursach międzyszkolnych. Rada Rodziców wspiera też dynamicznie starania w podnoszeniu jakości nauczania i wielokrotnie postulowała o zakup zestawu klocków Lego Mindstorm, ale w szkole zawsze są inne priorytety.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy