• Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich

    Jaroszewice Grodzieckie 38 , 62-570 Jaroszewice Grodzieckie

    Zajęcia prowadzone z użyciem zestawów LEGO MINDSTORMS mogą być dla ucznia pierwszym krokiem poczynionym na drodze od fascynacji techniką (mechatroniką) i informatyką (algorytmiką), poprzez rozwój pasji, aż do świadomego wyboru przyszłej pracy zawodowej. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy