• Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mielżyńskiego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach

    Chobienice 145 , 64-214 Chobienice

    Nasza szkoła położona jest na wsi. Dostęp do nowoczesnych technologii, ciekawych warsztatów jest ograniczony i związany z dużymi kosztami. Rozbudzanie wyobraźni i stawianie uczniów w nowym, niepowtarzalnym środowisku, pozwala na spojrzenie na świat z innej, nieznanej dotąd perspektywy. Aby rozwijać swoje pasje, należy najpierw poznać i odkryć samego siebie. Zajęcia w formie warsztatów, doświadczeń, robotyki byłyby doskonałym bodźcem rozwijającym u uczniów kreatywność, dociekliwośc. Pozwoliłoby to na pobudzenie większej aktywności w poznawaniu praw i odkrywaniu przyrody na nowo.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy