• Szkoła Podstawowa im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich

    ul. Szkolna 31 , 63-410 Ostrów Wielkpolski 2

    Jesteśmy szkołą podstawową położoną na obszarze wiejskim w której uczy się 225 uczniów. Program "Szkoła małego inżyniera" umożliwi naszym uczniom rozwijanie swojej kreatywności i innowacyjności. Przedmioty, które stanowią filar nauczania robotyki i automatyki to matematyka oraz fizyka. Nauczyciele tych przedmiotów
    w naszej placówce wielokrotnie realizowali ciekawe projekty, innowacje i eksperymenty (np. "I ty możesz zostać naukowcem", "Radość uczenia się rzeczy nowych - czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe na przedmiotach przyrodniczych"). Działania nasze służyły podnoszeniu skuteczności kształcenia przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Dlatego jesteśmy przekonani, że realizacja Państwa programu w naszej szkole będzie przebiegała prawidłowo, a nasi uczniowie będą lepiej wyposażeni w wiedzę z zakresu robotyki i automatyki. Umiejętności naukowo techniczne są jedną z kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie dlatego program Wasz, który moglibyśmy realizować w naszej szkole, jest dla naszych uczniów doskonałym narzędziem umożliwiającym rozwijanie swojej kreatywności i innowacyjności.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy