• Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku

    Zbiersk Cukrownia, 144 , 62-830 Zbiersk

    Jesteśmy szkołą wiejską, dlatego mamy ograniczony i utrudniony dostęp do miejsc promujących rozwój zainteresowań uczniów jak np. Centrum Nauki Kopernik, ze względu na odległość i koszty dojazdu. Festiwal Technologiczny, zorganizowany na terenie naszej szkoły, byłby szansą rozwoju naszych uczniów, ich kompetencji kluczowych, zainteresowań, kreatywności. Udział w programie "SZKOŁA MAŁEGO INŻYNIERA" to szansa, aby nasi uczniowie w przyszłości mogli zdobyć tytuł inżyniera!!!

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy