• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu

    Stawowa 28 , 64-061 Kamieniec

    Chcemy, aby nasza szkoła była placówką nowoczesną, kształcącą młodych ludzi myślących innowacyjnie. Staramy się pozyskiwać nowe pomoce dydaktyczne w celu uatrakcyjnienia zajęć i wzbudzenia w uczniach ciekawości świata.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy