• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczeniu

    Mroczeń, 140 , 63-604 Mroczeń

    Chcemy dać wszystkim uczniom szansę na realizację pomysłu, który zmieni ich szkołę oraz ich samych.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy