• Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radłowie

    ul. Wiejska 52 , 63-440 Radłów

    Nasza szkoła powinna wygrać ten konkurs, bo jest placówką poszukującą i rozwijającą pasje dzieci. Jesteśmy szkołą położoną na terenie wiejskim z dala od głównym aglomeracji, umożliwiających kontakt z dużymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi. Nasi uczniowie chętnie rozrywką uczestniczą w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i konkursach, w których zdobywają wysokie miejsca. Wygranie tego konkursu byłoby dla dzieci okazją do pogłębiania pasji i wspaniałą.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy