• Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu

  ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań , 60-461 Poznań

  Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Hezjoda w Poznaniu jest jedną z największych państwowych szkół podstawowych w stolicy Wielkopolski. Idąc szkolnym korytarzem można zauważyć, że dzieci angażują się w życie szkoły. Jest kolorowo, radośnie. Rozwieszone są plakaty informujące o kolejnych współorganizowanych akcjach w tym charytatywnych, komunikaty o działających kołach zainteresowań i konkursach. W gablotach medale i puchary przypominające o sukcesach. Dowód, że dzieci są ciekawe, chcą się uczyć, doświadczać, wykazać. Do tej szkoły uczęszcza ponad 1000 uczniów, począwszy od klas „0” do klas VIII.

  Szkoła zatrudnia liczną kadrę pedagogiczną, która nieustannie rozwija swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje, przygotowuje i prowadzi lekcje, stara się zainteresować tematyką uczniów nią niezainteresowanych i nie znudzić tych, którzy z zapałem przewertowali już cały podręcznik. Placówka znana jest z znana z otwartości na dzieci z trudnościami rozwojowymi i innymi ograniczeniami i nie boi się wyzwań. Nauczyciele, także w klasach integracyjnych przekazują uczniom wiedzę teoretyczną i praktyczną w oparciu o obecnie dostępne narzędzia, stąd pewność, że otrzymane wsparcie w ramach Programu będzie efektownie i efektywnie wykorzystane.

  Szkoła dysponuje ograniczonym budżetem jak wszystkie tego typu placówki. Zapewne jeszcze przez wiele lat nie będzie mogła zaproponować swoim uczniom takich materiałów dydaktycznych, o jakich mowa w Programie Szkoła Małego Inżyniera. Nie wszystkie dzieci mogą skorzystać z odpłatnych zajęć, rozwijających pasję i kreatywność, oferowanych przez firmy komercyjne. Dla części dzieci barierą jest czas, dla innych trudne warunki finansowe rodziców, dla jeszcze innych niewiedza. Mamy nadzieję, że przez udział w Finale wyposażymy Szkołę w instrumenty, nauczycielom przekażemy umiejętności ich stosowania adekwatnie do wieku słuchaczy, a dzieci zainspirujemy do nauki przez zabawę. Z pewnością dla uczniów nieszablonowe, techniczne zajęcia będą zajmujące, zainspirują do zapoznania się z robotyką, naukami ścisłymi, rozbudzą ciekawość świata. Może dla części uczniów będzie to bodziec do zmiany i pracy nad sobą. Udział w Finale jest też szansą na stworzenie wspólnej przestrzeni do integracji dzieci, do wsparcia działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniom.

  Tak licznej szkole, w której jest wiele osób i chęci, a przeszkodą głównie ograniczone szkolne fundusze, warto powierzyć swój głos i stworzyć szkołę przyjazną innowacjom - dla wszystkich!

  Pozdrawiamy,
  Rodzice

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy