• Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Wolsztynie

    Ul. Wschowska 15, 64-200 Wolsztyn , 64-200 Wolsztyn

    Właśnie w tej szkole już odbywają się zajęcia pozalekcyjne z Arduino.
    Są chłopcy zainteresowani elektroniką i robotyką. Brakuje jednak odpowiedniego sprzętu i nauczycieli z odpowiednią wiedzą, by zaspokoić u dzieci ciekawość i chęć zdobywania umiejętności we wspomnianych już wyżej dziedzinach.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy