• Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu

    os. Bolesława Śmiałego 107 , 60-682 Poznań

    Nasza szkoła promuje rozwój nauk ścisłych i podstaw programowania. W tym roku szkolnym w ramach innowacji pedagogicznych w klasach siódmych stworzona została klasa o profilu matematyczno – informatycznym. Uczniowie klas siódmych i czwartych uczęszczają na zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki, matematyki, języka angielskiego.
    Profil klasy matematyczno-informatycznej będzie kontynuowany w kolejnych latach.
    Co więcej, część kadry pedagogicznej została wyszkolona w kierunku nauczania robotyki w szkole podstawowej. Wygrana w konkursie umożliwi rozwinąć kompetencje związanych z nauką kodowania.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy