• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie

    ul. abpa Antoniego Baraniaka 1 , 64-000 Kościan

    Chcemy rozwijać wśród uczniów zainteresowania programowaniem i robotyką, ponieważ rozwija to u nich logiczne i kreatywne myślenie.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy