• Szkoła Podstawowa nr 50 w Poznaniu

    Osiedle Stare Żegrze 1 , 61-249 Poznań

    Od roku realizujemy zajęcia informatyki z wykorzystaniem ozobotów. Od początku bieżącego roku szkolnego prowadzimy dodatkowe zajęcia z robotyki i kodowania z wykorzystaniem zestawów LEGO WeDo 2.0. Mamy bardzo zdolne w tym zakresie dzieci i młodzież i wykazują bardzo duże zainteresowanie w ten sposób prowadzonymi zajęciami. Dlatego bardzo ważne byłoby organizowanie warsztatów z programowania oraz otrzymanie nowych, bardziej zaawansowanych zestawów LEGO.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy