• Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu

    os. Lecha 37 , 61-294 Poznań

    Nasza szkoła jest sportowa, mogłaby być również i komputerowa.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy