• Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

    Boranta 2 , 61-608 Poznań

    Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego powinna wygrać konkurs, ponieważ nasi uczniowie są chętni do poszerzania wiedzy i aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Chcemy położyć nacisk na wykorzystanie nowych technologii w pracy dydaktycznej z uczniami. Udział w programie będzie stanowił pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów, a także codziennej pracy edukacyjnej. Wielu naszych podopiecznych interesuje się informatyką i z pewnością nie pominą żadnej okazji do rozwoju i nauki w tym obszarze.


Inicjatorzy projektu

Organizatorzy