• Szkoła Podstawowa nr 68 w Poznaniu

  Os. Jana III Sobieskiego 102 , 60-688 Poznań

  Szkoła Podstawowa nr 68 jest małą szkołą integracyjną, do której uczęszczają uczniowie szczególnie wrażliwi na potrzeby innych. W ostatnich latach dyrekcja i nauczyciele kładą duży nacisk na wykorzystanie nowych technologii i dostępnych innowacji edukacyjnych w pracy dydaktycznej z uczniami.
  Wierzymy, że udział w programie pomoże nauczycielom w poszerzaniu zainteresowań uczniów, ukaże nowe możliwości rozwoju, a także pomoże w codziennej pracy edukacyjno-wychowawczej. Dzięki udziałowi w tym konkursie nauczymy się czerpać przyjemność z pogłębiania wiedzy i zdobywania jej kolejnych szczebli.
  Głosujcie Na nas. Na małą, ale jakże silną szkołę!

  - Uważam, że nasza szkoła powinna wygrać, ponieważ w naszej szkole jest wiele chętnych i zdolnych dzieci. Przez to, że nasza placówka nie jest zbyt duża, mają one ograniczone możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
  - Moim zdaniem nasza szkoła powinna wygrać konkurs, ponieważ uczniowie naszej szkoły są zaradni, inteligentni i wielu z nich interesuje się informatyką oraz robotyką. Spora grupa uczniów jest zainteresowana tematem konkursu i wierzę, że jesteśmy zdolni zdobyć wystarczającą ilość głosów.
  - Uczniowie SP68 są młodzi, zdolni i chętni do pracy. Starają się nie pominąć żadnej okazji do rozwoju i nauki. Wraz z nauczycielami uczą się poprzez zabawę wykorzystując dostępne technologie, nowoczesne sprzęty i innowacje naukowe. Nasi uczniowi pragną zdobywać doświadczenie, kolekcjonować niezapomniane wspomnienia i dzielić się wzajemnie wiedzą. Głosuj Na nas! Na przyszłych, młodych, zdolnych inżynierów!
  uczniowie klasy 8b

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy