• Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze

    Lednogóra 40 a , 62-261 Lednogóra

    "Dla wszystkich członków społeczności szkolnej najważniejszymi wartościami są: mądrość, uczciwość, dobro, sprawiedliwość, prawda, miłość i wolność."
    Dzieci wychowujemy w duchu poszanowania tradycji i kultury przodków.
    Chcemy aby interesowały się historią regionu i umiały zadbać w przyszłości o jego rozwój, a także dążymy do tego, aby nasze dzieci mogły rozwijać swoje pasje i umiejętności, idąc z duchem czasu.
    http://www.szkolalednogora.pl

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy