• Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach

    Ul. Szkolna 9 , 63-405 Sieroszewice

    W naszej szkole staramy się wykorzystywać każdą okazję do wzbogacenia warsztatu pracy, tak aby w ciekawy sposób przekazywać wiedzę i w ten sposób rozbudzać zainteresowania i kreatywność uczniów. Do tej pory nie udało nam się pozyskać zestawów robotów, które niewątpliwie wzbogaciłyby lekcje informatyki.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy