• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach

    ul. Lipowa 34 , 63-620 Laski

    Do szkoły uczęszczają fantastyczne dzieciaki które maja otwarte umysły na nowoczesne technologie. Chcemy inwestować w naszych uczniów, ich przyszłość, rozwijać w nich pasje i zainteresowania nowoczesnymi technologiami. W celu rozwijania kreatywności uczniów w nauczaniu początkowym organizujemy zajęcia z „Koder Juniora”, wykorzystujemy tablety i gry dydaktyczne z oprogramowaniem „ScottieGo”. Na lekcjach informatyki kodujemy w Scratch’u. Od kilku lat uczestniczymy w projekcie „Link do przyszłości”, w ramach którego działa w szkole Lokalny Klub Kodowania gdzie tworzymy programy do sterowania robotem Finch. Czynnie uczestniczymy w akcji Godzina Kodowania oraz Europejskim Tygodniu Kodowania.
    Wiedza przekazana w nowatorski i interesujący sposób jest kluczem do sukcesu.
    Nasza szkoła bardzo chętnie włącza się w akcje charytatywne i szeroko pojętą pomoc drugiemu w potrzebie. Przykładem tego jest „Adopcja Serca”, w którą włączyła się cała społeczność szkolna.
    Jesteśmy gotowi osiągnąć sukces podczas głosowania. Głosujcie na nas :)

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy