• Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach

    Szkolna 2 , 62-007 Biskupice

    Nasza szkoła aktywnie wprowadza nowe technologie do praktyki szkolnej. W nauczaniu początkowym uczniowie uczestniczą w zajęciach z kreatywności, które są propedeutyką programowania w scretch. Wykorzystujemy mbooty i ozboty na zajęciach z matematyki i informatyki. Starsi uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z robotyki. Szkoła realizuje zajęcia w projekcie KoderJunior. Mamy przygotowaną kadrę nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK. Sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne i monitory multimedialne, z których korzystają nauczyciele w codziennej praktyce szkolnej. Niektóre konkursy szkolne są przeprowadzane z wykorzystaniem szkolnej e-platformy kompatybilnej z dziennikiem elektronicznym.Jesteśmy gotowi, aby stanąć w konkursowe szranki i osiągnąć sukces.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy