• Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzgowie

    Konińska 6 , 62-586 Rzgów

    Program umożliwi rozwijanie zainteresowań uczniów. Stworzy im lepsze warunki do rozwoju osobistego.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy