• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kotuni

    Kotunia 47 , 62-400 Słupca

    Jesteśmy otwarci na nowości, aktywni i ciekawi. Z radością podejmujemy różne wyzwania. Pracujemy wytrwale i przygotowujemy się do kreowania naszej nowoczesnej, bezpiecznej przyszłości. I nie ma co ukrywać - bardzo lubimy prezenty!!!

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy