• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu

    Ratyń 15A , 62-406 Lądek

    Jesteśmy małą szkoła wiejską, ale uczniów mamy wielkich duchem. Uczniowie są rządni poznawania nowych technologii. Chętnie uczestniczą w zajęciach z kodowania, na których się świetnie bawią. Pomóżmy młodym adeptom zdobywać wiedzę z programowania poprzez zabawę. Nie pozwólmy, aby zniechęcali się już na samym starcie. Ucząc się poprzez zabawę uczniowie nasi będą rozwijać swoje umiejętności poznawcze. Sala komputerowa w naszej szkole będzie przyjemnym domem dla nowych robocików, którymi nasi podopieczni na pewno się bardzo dobrze zaopiekują.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy