• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

    Słupia Kapitulna 117 , 63-900 Rawicz

    Szkoła jest położona w niewielkiej wsi. Uczy się w niej około 60 uczniów, którzy są bardzo aktywni i chętni do podejmowania każdych działań. Wszystko co nowe i nieznane bardzo ich interesuje, biorą udział praktycznie we wszystkich konkursach, które proponuje się w szkole. Sądzę, że udział szkoły w tym konkursie może przynieść wiele korzyści dla organizatorów i lokalnej społeczności.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy