• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strykowie

    ul. Bukowska 2 , 62-060 Strykowo

    W młodzieńczych piersiach dwieście ufnych serc bije. Tu w strykowskiej szkole nieźle nam się żyje…
    Klimatyczne jezioro wigoru nam dodaje, to, co zda się niemożliwe, realnym się staje…
    Młodzież i dzieci talenty swe tu rozwijają, wszak bogatą ofertę zajęć edukacyjnych mają. Języki obce, robotyka - to pole popisu nie tylko dla informatyka. Szkoła nasza również sportem stoi i żadnego wyzwania się nie boi. Pielęgnujemy tradycję i o dobry wizerunek dbamy, gazetkę szkolną od lat wydajemy, bo kreatywność uczniowską wspieramy. Placówka oświatowa na wsi – to centrum kultury, tętni życiem od rana, aż po wieczór bury. Idee Janusza Korczaka – naszego patrona przetrwać pomagają trudne chwile, które i w naszym siole się zdarzają. Z wiarą patrzymy w przyszłość, szukając nowych dróg, by duży i mały mógł przekroczyć swych ograniczeń próg. Spragnionych relaksu i przygody do Strykowa zapraszamy i podwoje gościnności przed Wami otwieramy.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy