Wypełnij formularz zgłoszeniowy 123

Zgłoś swoją szkołę

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z całej Wielkopolski!

Na zgłoszenia szkół czekamy od 01.10.2019 - 20.11.2019!

Przypominamy, że szkołę do udziału w programie Szkoła Małego Inżyniera może zgłosić każdy! Dyrektor, nauczyciele lub po prostu rodzice.

W tym roku czekamy właśnie na Twoją szkołę!  

Formularz zgłoszeniowy

Dodaj zdjęcie szkoły


Akceptuję regulamin konkursu*

Jednocześnie, w przypadku zakwalifikowania szkoły do finału programu, deklarujemy, że spełnimy poniższe warunki, wynikające z Regulaminu programu:

1. Udostępnienia sal szkolnych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Festiwalu Technologicznego.

2. Mianowanie dwóch nauczycieli do uczestnictwa w jednodniowym certyfikowanym szkoleniu z prowadzenia zajęć.

3. Gotowość do prowadzenia zajęć z robotyki dla uczniów w minimalnym zakresie 30h/ rok szkolny dla grupy minimum 8 uczniów szkoły.

4. Zebranie zgód od rodziców/opiekunów prawnych uczniów na udział w Festiwalu Technologicznym / zgód na wykorzystanie wizerunku dzieci na wzorze i terminie określonym w regulaminie.

Po przesłaniu zgłoszenia na skrzynkę e-mail wskazaną w zgłoszeniu zostanie wysłana wiadomość automatyczna potwierdzająca otrzymanie zgłoszenia. Proszę upewnić się, czy wiadomość nie trafiła do folderu SPAM lub Kosz.

* Pola wymagane przy wypełnianiu formularza.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy